Skip to content

TKO Big Question Week

Heeft een school leerkrachten nodig? Hoe verandert cultuur? Cursisten van cvo Toekomstonderwijs bogen zich een week lang over Grote Vragen.

Does a school need teachers? How does culture change? Students from cvo Toekomstonderwijs focused on Big Questions for a week.

close tray menu